Spring til indhold

Nystartede virksomheder drager fordel af at leje frem for at købe

Det koster mange penge at eje et kontor, og det er penge, som en nystartet virksomhed ofte ikke har. De færreste virksomheder har råd til at købe kontorplads i starten af udviklingsfasen, og derfor er det ofte et langt bedre valg at leje sig ind på et kontor i stedet.

Spar penge på lokaler

Når budgettet strammer til, mens I udtænker de store planer for jeres nye virksomhed, så tænk på, at I ikke behøver at eje jeres kontorplads. Der findes enormt mange kontorer, som lejes ud hver dag, og det kan give den nødvendige luft i økonomien til at fokusere på at få virksomheden godt fra start. Der kan laves vigtige investeringer på vegne af virksomheden, som altså ikke involverer køb af bolig – endnu.

Kommer der nogle uventede omkostningerne ved fejl og mangler i bygningen, så er disse også væsentligt lavere, hvis du lejer dig ind i lokalerne. Lejere skal generelt betale for færre ting på bygningen, da udlejer står for betaling af reparationer og lignende, så det er en god måde at sørge for, at du ikke pludselig står med en stor udgift til nogle renovationer på bygningen.

Frihed til at udvikle virksomheden

Vælger du at leje lokalerne til virksomheden, så giver det også langt mere frihed på den lange bane. Det giver mulighed for at skifte lokalerne ud, hvis der opstår nye behov, og det giver mulighed for at finde et større sted på kort tid, hvis virksomheden tager fart, og der bliver behov for mere plads. På den måde kan din virksomhed få lov at gennemgå en helt naturlig udvikling, uden den er bundet til nogle lokaler, som er købt for tidligt i forløbet.

Der kan opstå situationer, hvor virksomheden pludselig har behov for et mødelokale, selvom I ikke regnede med det, da I valgte jeres kontor. Hvis kontoret er lejet, så er det imidlertid ikke noget, der bør give grund til bekymring, da I let kan udvide ved enten at leje mere plads i samme bygning eller ved blot at finde et helt nyt sted at leje jeres kontor.