Spring til indhold

De nyeste indretningstrends for kontorlejemål i 2023

At indrette sit kontorlejemål er ikke altid nemt, og der er et hav af muligheder og løsninger, man kan vælge imellem. Indretningen skal helst passe til virksomhedens brand, og derudover skal det også være indbydende for kunder og andre gæster at besøge kontoret. Og så er det altafgørende, at det bliver en komfortabel og velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og kan være produktive. I denne artikel ser vi nærmere på de nyeste indretningstrends for kontor til leje i 2023.

Fokus på lys og farver

I de seneste år har der været stigende fokus på at sikre, at medarbejdere får naturligt lys i løbet af deres arbejdsdag i kontorlejemålet. Naturligt lys giver både en højere produktivitet, mindsker følelsen af træthed og udmattelse og giver generelt mere velvære. Derfor er det vigtigt at sikre, at man finder et kontor til leje, som har et godt lysindfald gennem hele arbejdsdagen, og at indretningen udnytter dette lys. Det er faktisk også en del af Arbejdstilsynets krav til kontorarbejdspladser.

Kontorlokalernes farver har også en betydning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Her kan man skabe en indretning med forskellige farver i forskellige afdelinger, som passer til afdelingernes funktioner. Orange kan f.eks. fremme kreativiteten, mens grøn giver en følelse af afslapning og naturlighed. Undersøg farvers betydning for medarbejdernes psyke nærmere, og indret dit kontorlejemål derefter.

Åbenhed og samarbejde

Kontorlokaler bliver i højere grad mere åbne, hvor flere medarbejdere på tværs af afdelinger sidder i samme lokale. Det giver bedre forudsætninger for at samarbejde og koordinere arbejdsopgaver på tværs af organisationen. Derfor mindskes antallet af aflukkede afdelinger og lokaler, mens der sættes mere fokus på centrale områder i lokalerne, hvor medarbejdere kan mødes og udveksle idéer med hinanden.

Et kontorlejemål med fokus på åbenhed og samarbejde bør dog også inkludere aflukkede afdelinger, hvor der er plads til fordybelse og stilhed. Det er heller ikke alle medarbejdere, som trives i store, åbne lokaler, hvor der kan være mange forstyrrende elementer i løbet af dagen.

Ergonomiske og fleksible møbler

Kontorlejemålets indretning bør ikke kun være indbydende og præsentabelt at se på. Det er nemlig også her, dine medarbejdere bruger mange timer hver dag, og derfor bør indretningen være komfortabel og behagelig for alle medarbejdere.

At investere i ergonomiske møbler er derfor essentielt for at sikre medarbejdernes trivsel samt for at mindske arbejdsskader. Det kan både være hæve-sænke-borde, balancebolde til at sidde på eller et løbebånd ved skrivebordet, så medarbejdere kan gå, mens de arbejder på computeren. Indtænk ergonomiske møbler i alle dele af indretningen, og sørg for at få feedback fra dine medarbejdere, så du kender til deres ønsker og behov.