Guide: Sådan sikrer du dig, at dine ansatte trives

I en virksomhed er det alfa og omega, at ens ansatte er glade og tilfredse. Man arbejder alle sammen henimod nogle fælles mål, og er der problemer i medarbejderstaben, vil det gå ud over arbejdsindsatsen. Derfor er det også værd at prioritere de ansattes trivsel højt, og det kan man gøre på flere forskellige måder.

Husk at opfordre til fællesskab

På enhver arbejdsplads er det ønskværdigt, at der er et godt sammenhold og en solid fællesskabsfølelse. Det er nemlig med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø, og det giver bedre resultater i det lange løb. Desuden er man som medarbejder mere tilbøjelig til at hjælpe til i pressede situationer, hvis man ved, at man kan være med til at hjælpe ens gode kollega, som ellers kommer for langt bagud eller ikke kan holde fri til barnets første skoledag.

Derfor kan det også godt betale sig for en virksomhedsejer at opfordre til, at fællesskabet på arbejdspladsen bliver plejet. Det kan man eksempelvis gøre ved at invitere til fælles morgenmad en gang imellem, at holde fredagsbar eller at sørge for, at alle holder frokostpause sammen. På den måde har medarbejderne mulighed for at få snakke om løst og fast, og det er med til at give et godt sammenhold.

Sundhed bør prioriteres højt

Der er en klar sammenhæng mellem ens fysiske og psykiske sundhed og ens evne til at yde på arbejdsmarkedet. Derfor skal sundhed også vægtes utroligt højt. Det vil blandt andet sige, at det skal gøres tydeligt, at man som medarbejder bør ”passe på sig selv” og pleje ens mentale tilstand, således at man fortsat kan blive på arbejdsmarkedet og ikke går ned med stress.

Derudover skal de ansattes fysiske sundhed også plejes, og det kan man som virksomhedsejer sikre ved at investere i en frokostordning. Med en sådan får alle medarbejderne sund og nærende mad hver eneste dag, og det bidrager positivt til deres generelle sundhed. Derudover kan man skemalægge motion som en fast del af arbejdsdagen, så alle får fornyet energi til resten af dagens opgaver og bevarer det gode helbred.