Guide: Lej frem for ej

Mange virksomheder føler det som en stor udfordring, når det er tid til at finde kontorlokaler og erhvervslejemål. Der skal tages mange forskellige valg og fravalg, som hver især har en betydning for fremtiden af virksomheden. Derudover kan markedet være svært at navigere rundt i, hvilket ikke gør opgaven nemmere. Flere og flere virksomheder vælger i dag at leje kontorlokaler frem for at eje hele bygningen. Det er der mange gode grunde til, og dette kan du læse meget mere om her på siden.

Synergieffekt, fleksibilitet, arbejdsmiljø og bundlinje

Når en virksomhed lejer sig ind i kontordomiciler og erhvervslokaler, hvor andre virksomheder også befinder sig, kan virksomhederne drage nytte på mange forskellige planer. Typisk ses det, at der opstår en synergieffekt blandt de forskellige virksomheder med sparring og vidensdeling. Derudover opstår der ofte en højere fleksibilitet for virksomheden, da valgmulighederne bliver flere. Arbejdsmiljøet forbedres også i mange tilfælde, samtidig med at bundlinjen ligeledes bliver bedre. 

Ved at leje kontorlejemål undgår virksomhederne at bruge store dele af budgettet på køb af fast ejendom. Af denne grund er det især nystartede virksomheder, der virkelig nyder godt af fordelene ved at leje. De tunge investeringer droppes, og derfor bindes kapitalen heller ikke – og disse penge kan i stedet bruges som investeringer andre steder i virksomheden. Veletablerede virksomheder oplever også dette, og det er derfor ikke kun nystartede virksomheder, der nyder godt af denne mulighed. 

Sørg for at få et godt forhold til udlejeren

For at få den største fleksibilitet som lejer af et kontorlejemål gælder det om at skabe og vedligeholde et godt forhold til udlejeren. Ved at holde sig gode venner med udlejeren er det typisk også nemmere at forhandle sig ud af kontrakten igen, når virksomheden ønsker at flytte i nye kontorlokaler igen. Netop det at kunne flytte adresse relativ nemt er ligeledes fordelagtigt ved leje. Ekspanderer virksomheden, eller får virksomheden brug for repræsentative rammer af nyt udseende, er det langt nemmere at flytte fra lejede lokaler frem for købte. 

Slutteligt undgår virksomheden at bruge tid på vedligeholdelse og drift af ejendom og lokaler. Dette er i stedet udlejerens ansvar – og tiden kan i stedet bruges på bedre vis i selve virksomhedens drift.